Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dimecres, 16 de juliol de 2014

Our Father who art in Heaven

English"Our Father who art in Heaven." Jesus often used this phrase: "Your heavenly Father ...", saying so He affirms that we do not belong entirely to this earth we share with other creatures. (...) Above us is heaven. Certainly we know that this invisible world where we focus our thinking, it is not located in the stellar spaces, the vastness of which science is discovering progressively. (...) This Heaven we speak about in the Our Father does not aim to locate the universal presence of God, but wants to avoid our confusion between God and nature. God is distinct from his creation. He dominates it, He is beyond it. 

 "Pare nostre que estàs en el Cel". Jesús usava sovint aquesta frase: "El vostre Pare celestial...", afirmant així que no pertanyem del tot a la terra, estança que compartim amb les altres criatures. (...) Per sobre nostre està el cel. Prou sabem que aquest món invisible al qual dirigim el nostre pensament, no està situat en els espais estelars, la immensitat dels quals la ciència va descobrint progressivament.(...) Aquest Cel del que parlem en el Parenostre no pretén, doncs, localitzar la presència universal de Déu, sinó que vol evitar que confonguem Déu i la naturalesa. Déu és diferent de la seva creació. La domina, la desborda.

(Georges Chevrot:  En lo secreto, p. 112-113, Patmos)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada