Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dissabte, 19 de juliol de 2014

A simple word

EnglishThe days in which fatigue makes it difficult for you to take care of the spirit, begin your prayer with this simple word - Thanks. "Thank you, God, for allowing me to know You! Thank you for the beauty of Creation, the miraculous gift of the Incarnation,  for all the love of your Redemption!" Then continue listing the signs you personally witnessed from his Goodness, without forgetting his forgiveness, your tests... And as we pray in the plural, let us give thanks to God on behalf of those fortunate who forget to do so, and on behalf of the unfortunates who feel forgotten. And let us give thanks for all the intelligence, science and power He has given to men. You complain of coldness ? Compensate it extolling his mercies by only saying the word "Thank you!" and you will have sanctified His name. 

 Els dies en els que la fatiga us fàci difícil l'atenció de l'esperit, comenceu la vostra oració amb aquesta simple paraula : - Gràcies. " ¡ Gràcies, Déu meu, per haver permès que et coneixi! ¡ Gràcies per les belleses de la Creació, pel do prodigiós de l'Encarnació, per tot l'amor de la Redempcio!" Prosseguiu després enumerant els signes que personalment us hagi testimoniat la seva Bondat, sense oblidar els seus perdons, ni tampoc les vostres proves. I ja que preguem en plural, doneu gràcies a Déu en nom de tota la gent afortunada que s'oblida de fer-ho, i en nom dels desgraciats que es senten oblidats d'Ell. Doneu-li gràcies per tota la intel·ligència, la ciència i el poder que ha donat als homes. Us queixeu de la vostra fredor; compenseu-la exaltant les seves misericòrdies. Tan sols digueu aquesta paraula: "Gràcies", i haureu santificat el seu Nom..

(Georges Chevrot:  En lo secreto, p. 137-138, Patmos)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada