Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

divendres, 4 de juliol de 2014

We can always love more

English The love of God remains in us if we open our hearts to the sufferings of our brothers, to share them with them, and help remedy them,  because we need to love "with acts and in truth. "

John will not add anything else in his letter. Some would like a clearer rule, a scale that would allow them to judge whether they have satisfied the rule. The Church, like John, doesnt't add anything to the rule, because no price can be put on love: "Do not close your hearts!" That's it. This formula leaves us on purpose in a permanent concern: the only measure of love! When you love you can't  rest assured, because you feel you could always love more. Do not close your hearts! Leave them always open, kind, generous and accessible. If we are always sensitive to the physical, moral and spiritual needs of our brothers, and we remain always with the desire to go further in our friendship, then we will  recognize that "the love of Christ urges us" as Paul says; and that "the love of God remains in us," as John said.
  L'amor de Déu només roman en nosaltres si obrim el nostre cor als sofriments del nostre pròxim, per compartir-los amb ells, i en la mesura que ens sigui possible, per ajudar-los a posar-hi remei, ja que "hem d'estimar en actes i en veritat".

Sant Joan no ens afegeix res més. Alguns voldrien una norma més clara, un barem que els permetés jutjar si han satisfet el precepte. L'Església, com Joan, tampoc afegirà res al precepte, ja que no es pot posar preu a la caritat: " No tanqueu el vostre cor!" Això és tot. Aquesta fórmula ens deixa voluntàriament en una inquietud permanent que és la única mesura que l'amor coneix. Quan s'estima no es pot estar tranquil, ja que sempre es pot estimar més. No tanqueu el vostre cor! Deixeu-lo sempre obert, atent, accessible i generós. Si sempre som sensibles a les necessitats físiques, morals i espirituals dels nostres germans, i si romanem sempre amb el desig d'anar més enllà en la nostra amistat, podrem reconèixer que "l'amor de Crist ens urgeix" com diu sant Pau; i que "l'amor de Déu roman en nosaltres", com diu sant Joan.
 


(Georges Chevrot: Le temps de l'Eglise, p.132-133)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada