Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dissabte, 22 de juny de 2013

Loving in acts and truth

English In one of his letters, John puts us in front of an indisputable fact, the fact of our redemption, which is essential that we join. "In this, we have known his Love:  Jesus has given his life for us." The Saviour has not left us just words, He truly loved us!. What other proof of love can be greater than that of giving his life for those he loved? Baptism washes our sins because Jesus died for us, thus deserving for us forgiveness. the Eucharist is the sacrament of our redemption, where He offers us the body that has been delivered for us on the cross of Calvary. And out of this fact John draws a result that exceeds our logic and tenderly exposes our selfishness. It is not enough to love Jesus only as a return of his great love for us: we will only bear witness to our love to Jesus in the person of our brethren. If we have truly become children of God, we should resemble our big Brother. If under the sign of the Eucharist we are one with Christ we will give our lives for our brothers, in imitation of Jesus.


  En una de les seves cartes, sant Joan ens posa davant un fet indiscutible, el fet de la nostra redempció, al qual és indispensable que ens unim. "En això hem conegut l'Amor: en que Jesús ha entregat la seva vida per nosaltres". El Salvador no ens ha deixat només paraules, Ell ens ha estimat en veritat! Es pot donar prova més gran  d'amor que la d'oferir la vida pels que un estima? Si el baptisme ens renta els pecats és perquè Jesús va ser veritablement mort per nosaltres, mereixent així el nostre perdó. L'eucaristia és el sagrament de la nostra redempció, on ell ens ofereix realment el cos que ha lliurat per nosaltres a la creu del Calvari. I d'aquest fet, sant Joan n'extreu una conseqüència que supera la nostra lògica i desemmascara tendrament el nostre egoisme. No n'hi ha prou que estimem Jesús com a retorn pel seu gran amor per nosaltres: hem de testimoniar-li el nostre amor en la persona dels nostres germans! Si veritablement hem esdevingut fills de Déu, hem d'assemblar-nos al nostre Germà gran. Si sota el signe de l'eucaristia, esdevinguéssim u amb Jesucrist, no podríem tenir sentiments que no fossin els de Jesús. A nosaltres, ens cal, doncs, donar la vida pels nostres germans, a imitació de Jesús. 


(Georges Chevrot: Le temps de l'Eglise, p.130-131)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada