Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dissabte, 22 de juny de 2013

The weeds and wheat

EnglishIf Peter and James had listened to the demmands of the most primitive community of Jerusalem, Paul would have been expelled from the Church because of his apostolic audacity. Do not reject your weakest brothers, but lead them with your example and your kindness towards the truth of which they have separated themselves. Let wheat and weeds grow together  - Jesus said - because this coexistence between each other is good for my church: harvest will be plentiful and richer the day that I'll come back. Then, no one but my angels will be entitled to separate the good crop from the weeds.


  Si Pere i Jaume haguessin escoltat a la majoria de la comunitat primitiva de Jerusalem, sant Pau hauria estat expulsat de l'Església a causa dels seus atreviments apostòlics. No allunyeu de vosaltres als vostres germans més dèbils. Conduïu-los amb el vostre exemple i la vostra bondat cap a la veritat de la qual s'han separat. Deixeu que creixin junts el blat i el jull - diu Jesús - que aquesta convivència entre els uns i els altres és bona per la meva Església, la collita serà més abundant i més rica el dia en que tornaré, i ningú altre que els meus àngels tindrà dret a destriar la bona collita, de les males herbes.

(Georges Chevrot: El Evangelio al aire libre, p.186, Palabra)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada