Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dissabte, 22 de juny de 2013

The barren fig tree

English Jesus tells the parable of an owner who is supervising his vine,  and walking past a very leafy fig tree but with  no fruit, he tells the gardener working his land, to cut it: he no longer wants it to occupy land if can't even enjoy a single fig every now and then. But the gardener- as Jesus does for us in front of the Father -  asks him to give it one more year of patience: he "will dig the soil and fertilize it." Then, if it remains sterile, he will finally execute his order.

God's patience in regard to sinners is impressive, but, shouldn't we ourselves thank God for his patience towards us? Have we forgotten that Jesus continues to intercede before God for us? "Let him one more year!" Let's all be favorable gardeners, and save regrets to brothers that seem to be so far away from God: if not,  perhaps all you would get of them, is a more hardened position. Be their representative before God. He doesn't pray ? Pray for him. "Dig the soil around him" by making him live in a Christian atmosphere around you! Maybe soon he will cease to be sterile and will start giving some fruit. But wait until next season! You don't know what Jesus can do with a man of good will!  Jesús explica la paràbola d'un propietari que va a veure la seva vinya, i passant pel davant d'una figuera molt frondosa però sense cap fruit diu al vinyater que li treballa la terra que la talli, ja no vol que ocupi la terra, si no en pot gaudir ni una trista figa. Però aquest - com fa Jesús davant el Pare a favor nostre - li demana un altre any de paciència. Abans "cavarà la terra i l'adobarà." Després  si segueix estèril, executarà la seva ordre.

La paciència de Déu respecte als pecadors impressiona, però ¿ no hem d'agraïr nosaltres mateixos a Déu la seva paciència envers nosaltres? Hem oblidat que Jesús no deixa d'intercedir a Déu per nosaltres ? " Deixeu-lo encara un altre any!" Sigueu vosaltres també, vinyaters favorables, i estalvieu retrets al germans que vegeu allunyats de Déu, perquè potser només aconseguiríeu endurir-lo més en la seva posició. Sigueu el seu representant davant de Déu. No resa ? Reseu per ell. " caveu al seu entorn" fent que visqui en una atmosfera cristiana! Potser aviat deixarà de ser estèril i començarà a donar algun fruit. Espereu encara fins la propera estació! No sabeu el que Jesucrist pot fer d'un home de bona voluntat!


(Georges Chevrot: El Evangelio al aire libre, p.220, Palabra)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada