Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dissabte, 22 de juny de 2013

Signs of the times

 English Since there are men, there are signs of the weather. Why, then, some speak of chance? Chance is a word void of sense, which we use to hide our ignorance. Everything in nature is regulated marvelously by its author. The cataclysms we qualify as disorders still overwhelm us, but when our science has discovered its secrets, men will be able to foresee them and will take precautions to avoid them. Let us be pleased to have the chance to foresse ,even if just a little bit, any change in the weather. But, why should we confine our powers of observation and insight to the realities of the physical world? Jesus reproaches those whose ability to predict rain and warm weather, he had prevously praised, saying: "You can interpret the appearance of the sky, and you read correctly any signs in the weather, you should also recognize the signs of history." Certainly they don't understand that Jesus is the Messiah announced a long time ago in the Scriptures. They anticipated the arrival of sun and rain, but couldn't see that their Savior was already there!


   Des que hi ha homes, s'observen les senyals del temps. ¿ Per què, doncs, alguns parlen de l'atzar ? L'atzar és un vocable buit de sentit, del que ens servim per ocultar la nostra ignorància. Tot està meravellosament regularitzat en la naturalesa per aquell que n'és l'autor. Els cataclismes que qualifiquem de desordres ens desconcerten encara ara, però, quan la nostra ciència hagi descobert els seus secrets, els homes podran preveure'ls i prendre precaucions per evitar-los. Estiguem satisfets de poder preveure encara que sigui una mica els canvis dels temps! Però ¿ per què limitar les nostres facultats d'observació i discerniment a les realitats del món físic? Jesús retreu a aquells l'habilitat dels quals per preveure la pluja i el bon temps havia lloat, dient-lis : "Vosaltres que sabeu interpretar l'aspecte del cel, i que llegiu correctament les senyals del temps, sapigueu també reconèixer les senyals de la història!" Certament, no comprenen que Jesús és el Messies anunciat de feia molt temps en les Escriptures. Preveien l'arribada del sol i la pluja, però no veien que havia arribat el seu Salvador.

(Georges Chevrot: El Evangelio al aire libre, p.152, Palabra.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada