Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

diumenge, 21 d’abril de 2013

We, the faithful

English The greatest in the kingdom of Jesus must be servant of his brothers, that is why the successors of St. Peter will be called "servant of the servants of God" (...)

Do not underestimate the place that we, the faithful, occupy in the Church, of which Peter is head and we are members: Peter could not do anything without us, as we could not do anything without Peter. Let us, then, have the desire to be active members of the Church, docile to the faith, living it fully to increase the faith of  others: obedient to the directives of the hierarchy, working to understand the spirit and daring to put them into practice;  committed to our sanctification, but no less eager to spread throughout the world the holiness of Jesus Christ.   El major en el regne de Jesús ha de fer-se servidor dels seus germans : per això els successors de Sant Pere es diran " servents dels servents de Déu" (...)

No s'ha de subestimar el lloc que nosaltres, els fidels, ocupem en aquesta Església, el Cap de la qual és Pere i els membres de la qual som nosaltres: Pere no podria fer res sense nosaltres, com nosaltres tampoc podríem fer res sense Pere. Tinguem, doncs, l'afany de ser membres actius de l'Església, dòcils a la fe, vivint-la plenament per augmentar la dels altres; obedients a les directrius de la Jerarquia, hàbils per comprendre'n l'esperit i audaços en posar-les en pràctica; compromesos amb la nostra santificació,    però no menys delerosos per difondre per tot el món la santedat de Jesucrist.

(Georges Chevrot: Simón Pedro, p.106, Patmos)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada