Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

diumenge, 21 d’abril de 2013

Peter, do you love me?

English Like He did with Peter, Jesus asks everyone:"Do you love me?"

Jesus did not just ask this question to people obedient to his commandments. He makes the same appeal to those who scorn or betray him. God does not doubt to ask sinners their love. So when a sinner repents, he should not feel unworthy of the love that Jesus offers him! Father Tourville wrote: "Our Lord is not the kind of Master who is only interested in good students." He gives us the easiest means to repair our faults: love... To love the Lord whom we have refused, and the prayer we left, and the truth which our lies adulterated! To love our duty, and to love the One who commands us.

The lure of sin diminishes in proportion to the love we have for our Lord.

Let us repeat every day the words that avoided Peter another fall: "Lord, you know all things, my past faults, my present weakness, my future temptations, but you also know how much I love you!" 


   Com a Pere, Jesús demana a cadascú : "M'estimes?" 

Jesús no només fa aquesta pregunta a persones obedients als seus manaments. Fa la mateixa crida als que el menyspreen o traeixen. Déu no dubte en sol·licitar l'amor del pecador. Per això, quan aquest es penedeix, que els seus pecats no el facin sentir indigne de l'amor que Jesús li ofereix! Escrivia el Pare Tourville: "Nostre Senyor no és el Mestre que només s'interessa pels bons alumnes". Ell ens ofereix aquell mitjà tant fàcil per reparar les nostres culpes: l'amor: estimar al Senyor a qui hem negat, estimar l'oració que hem abandonat, i també la veritat adulterada per les nostres mentides! Estimar el nostre deure, i estimar Aquell que ens l'ordena.

L'atractiu del pecat disminueix en proporció a l'amor que tenim a Nostre Senyor. 

Repetim-li cada dia les paraules que van evitar a Pere una altra caiguda.

"¡Senyor, Tu ho saps tot, les meves culpes passades, la meva debilitat actual, les meves temptacions futures, però també saps com t'estimo!"


(Georges Chevrot: Simón Pedro, p.296, Patmos)
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada