Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

diumenge, 21 d’abril de 2013

The sound of the wind

English Why have you suddenly gone from a serene and joyful faith to the torments of doubt? 

For different reasons, but they end up to this: You have given ear to voices other than that of Jesus Christ. While you begged, you looked, and listened Jesus, the most impressive arguments of the skeptics did not leave a mark on you. By contrast, the smallest objections held you,  from the moment God had an insignificant place in your life. Peter did not hesitate to walk on water when Jesus called him: he only listened to the words of Jesus: "Come!" But when he hears the sound of the wind, he hesitates to put his foot down and starts sinking.


   ¿ Per què heu passat sobtadament de la fe serena i alegre als turments del dubte ?

Per diferents raons, però que es redueixen a aquesta: Heu prestat l'orella a altres veus diferents de la de Jesucrist. Mentre el supliqueu, el mireu i l'escolteu, els arguments més impressionants dels incrèduls no deixen rastre en vosaltres. Per contra, les més insignificants objeccions us detenen des del moment en que Déu ocupa un lloc insignificant en la vostra vida. Pere, no va vacil·lar en llançar-se a caminar sobre l'aigua quan Jesús el va cridar. Aleshores només escoltava la paraula de Jesús : "Vine!" Però quan escolta la remor del vent, vacil·la en posar el peu, i s'enfonsa.

(Simón Pedro, p.61, Patmos)Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada