Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dimecres, 27 d’agost de 2014

Near the precipice

English"... lead us not into temptation!" 

Temptation is the learning of our freedom, the means to prove God, by our obedience, our love. 

- Lord! ¿ What does a Christian ask while begging you,  at the time when, near the precipice, feels taken by vertigo? It is your cause he is willing to defend, the honor of your name, the affirmation of your kingdom! He begs that your Will prevails on his(...) This man has never been more true to You than in the instant he trembled at the prospect of offending you.  

 "...I no permeteu que caiguem a la temptació!" 

La temptació és l'aprenentatge de la nostra llibertat, el mitjà per demostrar a Déu, per la nostra obediència, el nostre amor. 

- Senyor! ¿ què demana el cristià que et suplica en el moment en que , prop del precipici, és presa del vertígen? És la teva causa la que es disposa a defensar, l'honor del teu nom, l'afirmació del teu regne. Ell suplica que la teva voluntat prevalgui sobre la seva (...) Aquest home mai t'ha estat més fidel que en l'instant en que ha tremolat davant la possibilitat d'ofendre't.

(Georges Chevrot:  En lo secreto, p.216-219, Patmos)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada