Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dissabte, 30 d’agost de 2014

The family prayer

English- Husband and wife, say together, slowly, the Lord's Prayer! 

"Father of those who sleep in our cradles, Father of those resting under our graves, as we share the glory of your Paternity, ¡grant us that our home is a heaven!" 

"Let your name, babbled by the lips of our little ones, also be also revered and respected  by all of us at home." 

"Reign as Lord of our consciences and in our hearts. Help us be obedient to your orders, subject to your designs, brave on the cross, so that your Will is our only law." 

"Father, we trust in you!  give us, and give all our fellow brothers their daily bread, the health and strength  necessary to earn it." 

"If we have transgressed your law, forgive our offenses... (Maybe some night, in this point of your prayer your hands will seek each other and then it will not take long before the misunderstanding of a moment dissipates, if you continue looking at each other)...as we forgive those who have offended us"(and a smile will bring you back the peace and ensure the forgiveness of God!)" 

"Father, do not let arise any enemy that may hurt our love. Let us not fall into the temptations of the world, the dangers of solitary hours, but free our children and ourselves from everything that can be called evil. Deliver us from the traps of Evil. Amen " 

 Esposos, digueu junts, lentament, el Parenostre!

"Pare dels que dormen en els nostres bressols, Pare dels que descansen sota les nostres tombes, ja que compartim la glòria de la teva Paternitat, ¡ feu que la nostra casa sigui un cel!"

"Que el teu nom, balbucejat per llabis dels nostres petitons, sigui també venerat per tots nosaltres i respectat sempre en la nostra llar."

"Regna com a Senyor de les nostres consciències i en els nostres cors. Fes que siguem dòcils als teus manaments, sotmesos als teus designis, valerosos en la creu per tal que la teva voluntat sigui la nostra única llei."

"Pare, confiem en Tu; dóna'ns, dóna  a tots els nostres semblants el pa de cada dia, la salud i la força que són necessàries per a guanyar-lo."

"Si hem transgredit la teva llei, perdona les nostres ofenses (Potser alguna nit, en aquest punt de la vostra oració es busquin les vostres mans i llavors no tardarà en dissipar-se el malentès d'un instant, si us continueu mirant) així com nosaltres perdonem als qui ens han ofès" (I el somriure us tornarà la pau i us assegurarà el perdó de Déu!)"

"Pare, no permetis que surgeixi cap enemic que pugui ferir el nostre amor. No ens deixis caure en les temptacions del món, en els perills de les hores solitàries. Ans lliure als nostres fills i a nosaltres mateixos de tot allò que es pot anomenar mal. Allibera'ns de les trampes del Maligne. Amen" 


(Georges Chevrot:  En lo secreto, p.228-229, Patmos)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada