Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dimecres, 20 de febrer de 2013

The ox and the donkey in the trough

EnglishSaturday, in a synagogue Jesus was teaching. It should be known that routine tasks such as walking more than nine hundred feet, and even the practice of medicine, except in case of danger of death, were banned by the precept of the Sabbath rest. Among those attending was a woman affected by paralysis since she was eighteen, who had gone there to pray, resigned to her situation. Jesus called her and said, "Woman, you are healed of your disease." It did not take long until the head of the synagogue protested against this violation of the law, but not daring to directly blame the author of the miracle, he admonished the crowd: 

"There are six days a week one can work! Come any of those days day to get cured but not on the Sabbath!" 

The replica of the Master came instantly: "How dare you? You who have no scruples to take the ox or donkey to the trough without taking accont of the distance traveled? Those who deny God's will have less consideration for their neighbour than for an animal!

There is some work in mines or factories that are positively deadly. ¡"Nice" progress, if those who work there are exposed to a premature death! Does anyone imagine that a farmer would so carelessly compromise the health of their working animals? When a bull dies of illness, it takes a large sum of money to replace it, but it does not take much to replace a worn-worker !

How right was Jesus to prohibit the entry into his Church to those whose heart is possessed by the love of money, money that divides men, degrades them, and oppresses them!  Un dissabte Jesús ensenyava en una sinagoga. Cal saber que tasques tan rutinàries com caminar més de nou-cents metres, i fins l'exercici de la medicina, tret de cas de perill de mort, estaven prohibides pels precepte del descans del dissabte. Entre els assistents hi havia una dona afectada de paràlisis des dels divuit anys, que hi havia anat a resar, resignada com estava a la seva situació. Jesús la va cridar i li va dir : "dona, estàs curada de la teva malaltia". El cap de la Sinagoga no va tardar a protestar contra aquesta infracció de la llei, però no atrevint-se a culpar directament a l'autor del miracle, va amonestar a la multitud:

"Hi ha sis dies a la setmana en que es pot treballar! Feu-vos curar en un d'aquests i no pas en dissabte!"

La rèplica del Mestre no es va fer esperar : "Com us atreviu? vosaltres que no teniu escrúpols de treure el bou o ase i portar-los a l'abeurador sense fixar-vos en la distància recorreguda ? Els que neguen la voluntat de Déu són els que tenen menys consideracions pel seu pròxim que per un animal! 

Hi ha treballs en mines o en algunes fàbriques que són positivament mortals. ¡ "Bonic" avenç, si els que hi treballen estan exposats a una mort prematura! ¿ Algú s'imagina que el pagès comprometrà tan despreocupadament la salut de les seves bèsties de treball ? Quan un bou mor per malaltia, fa falta una suma important de diners per reemplaçar-lo, però per reemplaçar un obrer desgastat, no cal desemborsar res.

¡ Quanta raó tenia Jesús de prohibir l'entrada a la seva Església aquells el cor dels quals està posseït per l'amor al diner, diner que divideix als homes, els oprimeix i envileix!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada