Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dissabte, 16 de febrer de 2013

The Gospel outdoors

English The Lord often preached in the open air. 

He didn’t reserve his doctrine to only a small circle of initiates as any school teacher would do. His Gospel is addressed and is accessible to men of all times and all conditions, because the truth it contains is beyond all philosophies: it is in line with human nature, which is the same everywhere. Sometimes near Lake Tiberias, sometimes on the slope of a small hill, and often on the roads and on the fields. (....)

Jesus is not the teacher who develops his thesis: his ideas sprouted from his heart, his language was spontaneous and direct. He uses comparisons drawn from everyday life; more than once he takes them from the magnificiency that his listeners witness while he speaks.

Passing a flock of sparrows He says: "Look at the birds of the sky!" and invites them to lean on the lilies that clarify the meadow where they meet: "look!"

The Lord liked to compose short stories called parables but He never used fables. Why? Probably because the fable attributes to plants and animals feelings and concerns of the people, which is obviously artificial. Jesus remains faithful to nature in order to extract from it examples people can imitate for their own good  El Senyor predicava sovint a l'aire lliure.

Ell no reservava la seva doctrina a un petit cercle d'iniciats com ho fa un mestre d'escola. El seu Evangeli es dirigeix i es fa assequible als homes de tots els temps i de totes les condicions, perquè la veritat que conté sobrepassa totes les filosofies: està d'acord amb la naturalesa humana, que és idèntica onsevulla. A vegades, prop del llac de Tiberíades, altres en la pendent d'un petit turó, i en moltes ocasions pels camins i en els camps. (....)

Jesús no és el professor que desenvolupa la seva tesis: les seves idees brotaven del seu cor, el seu llenguatge era espontani i directe. Recorre a comparances tretes de la vida corrent, i més d'una vegada les pren de l'espectacle que presencien els seus oients mentre els parla.

Passant un estol de pardals els diu : "mireu els ocells del cel!" o els convida inclinar-se sobre els lliris que matisen el prat on es reuneixen : "mireu!"

Al Senyor li agradava composar petits relats anomenats paràboles i mai va utilitzar la faula. Per què ? Sens dubte perquè la faula atribueix a les plantes i animals sentiments i preocupacions de les persones, cosa evidentment artificial. Jesús es manté fidel a a la naturalesa per extreure'n exemples la imitació dels quals pot ser profitosa pels homes.


(El Evangelio al aire libre, p.7,  Palabra)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada