Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

dimecres, 20 de febrer de 2013

The mosquito and the camel


English Again the Lord presents us the imposing camel, but this time accompanied by the mosquito: small insect,  pest of hot countries, very unpleasant, indeed, in our temperate regions."Blind Guides - Jesus exclaimed one day - you filter a mosquito but swallow a camel!"

Jesus alludes to the essential practice in the houses of Palestine infected of all kinds insects, consisting of filtering with a cloth the beverages before serving them to the bowl, and ridiculed certain censors seeking to teach everyone. For nothing in the world would they want to find a mosquito in the milk or wine, but instead they would swallow a camel without flinching. For them, breaking their pious practices constituted an inexcusable fault: certainly, they filtered the mosquito but did not care to meet the true commandments of God: and doing so, they swallowed the camel! (...)

What God expects of us is the prayer that springs from the depths of our soul, the discreet alm instantly forgotten, a mortification that no one has seen... Do not think to have honored God simply because you have been engaged in a few devotions, which sometimes might even be uncomfortable to people you live with! Your intentions are excellent, but they will not please God if they are not accompanied by efforts to observe the rules announced by Jesus: justice, compassion, and good faith ...

(Georges Chevrot: El Evangelio al aire libre, p.42, Palabra)

  Altra vegada el Senyor ens presenta l'imponent camell, però aquesta vegada acompanyat del mosquit: petit insecte, plaga de països càlids, molt desagradable, per cert, en les nostres regions temperades.

" Guies cecs - exclamava Ell un dia - filtreu un mosquit i us empasseu un camell!"

Jesús fa al·lusió a la pràctica indispensable en les cases de Palestina, infectades de tota classe d'insectes, de filtrar amb un llenç les begudes abans de servir-les a la tassa, i ridiculitza a certs censors que pretenen ensenyar a tothom. Per res del món  voldrien trobar-se un mosquit a la llet o al vi, i, en canvi, s'empassarien un camell sense immutar-se. Per ells, trencar les seves piadoses costums constituïa una falta inexcusable; filtraven el mosquit, però no es preocupaven de complir els vertaders manaments de Déu : s'empassaven el camell! (...)

El que de nosaltres espera Déu és l'oració que brota de les profunditats de la nostra ànima, l'almoina discreta i a l'instant oblidada, la mortificació que ningú veu... No us penséssiu haver honorat a Déu pel simple fet d'haver-vos dedicat a practicar unes quantes devocions que fins a vegades incomoden a les persones amb qui conviviu! Les vostres intencions són excel·lents, però no seran agradables a Déu si no van acompanyades amb esforços per observar els preceptes anunciats per Jesús : La justícia, la compassió, i la bona fe...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada