Blog presentation

Blog presentation
Georges Chevrot
English seorimícuaro French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Dutch películas un link Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

diumenge, 17 de febrer de 2013

Two sparrows five cents

English Don’t you hear in the market “two sparrows for the price of five!”

And the Savior kept explaining : 

"Well, not even one of these birds is forgotten by God!"

"Two birds for five cents, five for ten cents!" Dictators do the same calculation in relation to men. Human life doesn’t matter much for them. Thousands of lives are consumed in the fire of war, and tomorrow, if their pride dictates it, millions of people will be annihilated under the horrifying effects of the atomic bomb. A few million more or less is ignored by his passion for power. Meanwhile, hundreds are deported to death camps and entire populations are displaced from one country to another. The piece of land inherited from their ancestors, the family house, the family itself... nothing has any value in totalitarian regimes.

¡A man! This creature, dear parents, that God has made sprout of your union, this child of whom a mother took care with the utmost delicacy in the early years, this boy whose consciousness you have formed and to whom you have given a job, and who you are so proud of... ¿ what will they make of him, those false reformers of mankind? Cannon fodder, or if he protests, he will end up rotting in the ossuary of a concentration camp! 

"Two men for the price of five cents!. Well, not even that!.


  ¿ No es sent al mercat  : " Dos pardals al preu de cinc, cinc per deu cèntims !"  ?

I el Salvador prosseguia amb l'explicació :

" Doncs ni un de sol d'aquests pardals és oblidat de Déu! "

"Dos pardals per cinc cèntims, cinc per deu cèntims ! " Els dictadors fan el mateix càlcul respecte dels homes. La vida humana compte poc per ells. Per milers es compten les vides consumides en la foguera de les guerres, i demà, si el seu orgull els ho dicta, seran millons els sers que aniquilaran sota els efectes horripilants de la bomba atòmica. Uns milions de més o de menys deixen indiferent la seva passió pel poder. Mentrestant, els deporten a centenars als camps de la mort i desplacen poblacions senceres d'un país a un altre. El tros de terra heretat dels seus avantpassats, la casa familiar, la mateix família...  res té valor en els règims totalitaris.

¡ Un home ! Aquest ser, estimats pares, que Déu ha fet brotar de la vostra unió, aquest nen de qui una mare ha tingut cura amb la màxima delicadesa en els primers anys, aquest noi la consciència del qual heu format i a qui heu donat un ofici, i de qui esteu orgullosos, ¿ Què faran d'ell aquests falsos reformadors de la humanitat ? Carn de canó, o si protesta, anirà a podrir-se en l'ossera d'un camp de concentració!

Dos homes al preu de cinc cèntims!". Ni tan sols això!.


(Georges Chevrot: El Evangelio al aire libre)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada